Get Adobe Flash player

POMOC MATERIALNA
2016/2017

 

WNIOSKI O STYPENDIA NALEŻY SKŁADAĆ
W DZIEKANACIE I KWESTURZE UCZELNI

 

Termin składania wniosków do dnia 31 października 2016 r.

 

Od 1 listopada 2015 r. ulegnie zmianie dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego i będzie wynosił 1043,90 zł netto na osobę w rodzinie.

 

Szczegółowe informacje dostępne na miejscu w LSW w Rykach
bądź telefonicznie 81 865 43 54 wew. 24 lub wew. 38

 

 

Do pobrania:

 1. Dyspozycja studenta dot. przyznanej pomocy materialnej,
 2. Informacje dot. pomocy materialnej 2016-2017,
 3. Oświadczenie o niepobieraniu stypendium ministra,
 4. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu,
 5. Załącznik 1 - Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 6. Załącznik 2 - Wniosek o stypendium socjalne,
 7. Załącznik 3 - Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 8. Załącznik 4 - Wniosek o zapomogę,
 9. Załącznik 5 - Oświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego,
 10. Załącznik 6 - Oświadczenie o dochodzie niepodlegajacym opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
 11. Załącznik 7 - Oświadczenie o dochodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 12. Załącznik 8 - Oświadczenie studenta o niepobieraniu stypendium,
 13. Załącznik 9 - Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej,
 14. Załącznik 10,11 - Oświadczenie o uzyskaniu, utracie dochodu,
 15. Załącznik 12 - Oswiadczenie o prowadzeniu lub nieporwadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.
 16. Załącznik 13 - Zaświadczenie dotyczące skierowania studenta na urlop z przyczyn zdrowotnych